Hälsa

Träning gör kroppsfettet till en hjälpsam vän

Regelbunden träning är ett effektivt motgift mot det hälsofarliga fettet i våra inre organ. Utöver detta leder träning till att hela vår fettväv kommunicerar bättre med resten av kroppen.

Fettinlagring påverkar vår hälsa, typen av fett och var detta fett sitter spelar dock stor roll. Det farliga fettet är framför allt det som lagras i inre organ, då mer av detta fett hänger samman med ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och typ 2 diabetes (1 & 2). 

Hur mycket kroppsfett man har är inte nödvändigtvis ett tecken på ohälsa. Utan det verkar som att mängden fett i de inre organen är viktigare att känna till. Stillasittande personer med fetma är dock den grupp med mest av detta hälsofarliga fett (3). 

Det effektivaste motgiftet mot fettet i våra inre organ verkar vara träning. Det finns flera meta-analyser som har visat att konditionsträning leder till betydande minskning av fettet kring de inre organen, trots att den totala viktminskningen är liten, eller till och med negligerbar (4 & 5). 

Jämför man träning och dietande för viktnedgång så leder båda till förbränning av fettet i de inre organen. För samma mängd förlorad vikt så kommer minskningen av det farliga fettet vara större efter träning. Exempelvis kommer 5 % viktnedgång av träning leda till en minskning av fettet i de inre organen med cirka 21 %, samma siffra efter en 5 % viktnedgång genom kaloriunderskott är cirka 13 % (6).

Vid viktnedgång genom diet behövs en viktnedgång på cirka 5 % för att man märkbart ska minska risken för ohälsa. Tack vare att träning snabbare förbränner fettet i inre organ så verkar man uppnå samma effekt med en viktnedgång på 2 – 3 % (3).

I vilka organ vi lagrat in fett spelar även det roll för vår hälsa. Fettinlagring i levern verkar vara det som leder till störst ökningar av sjukdomsrisken. Om två personer har lika mycket fett i sina inre organ kommer den med mest fett i levern löpa störst risk att drabbas av hjärtproblematik och/eller typ 2 diabetes (7). Träning är effektivt för att minska fettet i levern, även här sker detta när den totala viktnedgången är negligerbar (8). 

Träning är inte bara en effektiv metod för att få bort dåligt fett, det gör också att den vita fettväven fungerar bättre, vilket främst visar sig genom ökad insulinkänslighet i både fettväv och muskler (9 & 10). I djurstudier där man transplanterat vit fettväv ifrån vältränade till otränade djur har man sett flera hälsoförbättringar som exempelvis lägre glukos och insulinnivåer i blodet (11). Sammantaget finns det gott om data som stödjer att fettväven är ett viktigt endokrint organ, vilket betyder att den är viktig i kommunikationen mellan kropps olika delar (12), och att dess förmåga att kommunicera med övriga kroppen förbättras av regelbunden träning (3). 

Slutsatsen av detta är att typen av fett spelar roll, och att träningen är en mycket effektiv metod för att minska mängden farligt fett. Träning gör också att det mer önskvärda fettet blir bättre på sitt jobb. Summan av detta innebär ökat skydd mot några av de sjukdomar som skapar mest ohälsa och död i världen.  

Referenser 
1. Piche M, Poirier P, Lemieux I, Despres J (2018) Overview of epidemiology and contribution of obesity and body fat distribution to cardiovascular disease: an update. Prog. Cardiovasc. Dis.; 61: 103-113

2. Despres J (2015) Obesity and cardiovascular disease: weight loss is not the only target. Can J. Cardiol.; 31: 216-222

3. Gaesser G, Angadi S (2021) Obesity treatment: Weight loss versus increasing fitness and physical activity for reducing health risks, REVIEW| VOLUME 24, ISSUE 10, 102995, OCTOBER 22, 2021

4. Sabag A, Way K, Keating S, Sultana R, O'connor H, Baker M, Chuter V, George J. Johnson N (2017) Exercise and ectopic fat in type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. Diabetes Metab.; 43: 195-210

5. Keating S, Hackett D, Parker H, O'Connor H, Gerofi J, Sainsbury A, Baker M, Chuter V, Caterson I, George J, Johnson N (2015) Effect of aerobic exercise training dose on liver fat and visceral adiposity.J. Hepatol. 2015; 63: 174-182

6. Verheggen R, Maessen M, Green D, Hermus A, Hopman M, Thijssen D (2016)A systematic review and meta-analysis on the effects of exercise training versus hypocaloric diet: distinct effects on body weight and visceral adipose tissue.
Obes. Rev. 2016; 17: 664-690

7. Fabbrini E, Magkos F, Mohammed B, Pietka T, Abumrad N, Patterson B, Okunade A, Klein S (2009) Intrahepatic fat, not visceral fat, is linked with metabolic complications of obesity. Proc. Natl. Acad. Sci. U S A.; 106: 15430-15435

8. Hens W, Taeyman J, Cornelis J, Gielen J, Van Gaal L, Vissers D (2016)
The effect of lifestyle interventions on excess ectopic fat deposition measured by noninvasive techniques in overweight and obese adults: a systematic review and meta-analysis. J. Phys. Act Health. 2016; 13: 671-694

9. Riis S, Christensen B, Nellemann B, Moller A, Husted A, Pedersen S, Schwartz T, Jorgensen J, Jessen N (2019) Molecular adaptations in human subcutaneous adipose tissue after ten weeks of endurance exercise training in healthy males.
J. Appl. Physiol. 2019; 126: 569-577

10. Dollet L, Zierath J (2019) Interplay between diet, exercise and the molecular circadian clock in orchestrating metabolic adaptations of adipose tissue.J. Physiol. 2019; 597: 1439-1450

11. Lehnig A, Stanford K (2018) Exercise-induced adaptations to white and brown adipose tissue.
J. Exp. Biol. 2018; 221: jeb161570

12. Stanford K, Goodyear L (2018) Muscle-adipose tissue cross talk. Cold Spring Harb Perspect. Med. 2018; 8: a029801

Lämna omdöme
Alfred Skribent & PT