Magasinet
Tillbaka

Hälsa

Mest populära
image description

Stress förlänger återhämtningstiden efter träning

Om du är stressad behöver du längre återhämtning efter styrketräning. Stressade personers muskler återhämtar sig långsammare, man får mer träningsvärk, och energinivån och tröttheten påverkas av styrketräningen.

Läs mer
image description

Hur du sover påverkar din vikt

Det kommer allt mer forskning som visar att dålig sömn ökar risken för viktuppgång. För lite sömn gör dig mer sugen på skräpmat, och gör din hunger oproportionerligt hög. Slutresultatet blir mer kalorier in än ut, och i förlängningen viktökning.

Läs mer
image description

Hur du behåller dina nya vikt

Lyckas du äta på ett sätt som skapar mycket mättnad per inmundigad kalori, samt etablera träningsvanor så kommer du vara väl rustad i kampen mot viktuppgången.

Läs mer
image description

Minska skaderisken med stresshantering

Hög stress försämrar vår uppmärksamhet och gör oss mer distraherade. Det ökar risken för skador, och när vi väl är skadade leder stress till längre återhämtningstid. Du kan motverka detta med stresshantering.

Läs mer
image description

Hur stress leder till övervikt

Vill du gå ned i vikt eller bibehålla en specifik vikt är hög stress över tid din fiende. Stress tenderar att ge oss sämre självkontroll, lägre fysisk aktivitet och sämre sömn; tre för viktnedgång mycket negativa förändringar.

Läs mer
image description

Skynda långsamt vid viktnedgång

Efter viktnedgång ökar i regel hungern medan energiförbrukningen sjunker. I ett samhälle med lätt tillgängliga kalorier blir konsekvensen ofta en återgång till den tidigare vikten. Att upprätthålla en ny lägre vikt är därför svårt men absolut inte omöjligt.

Läs mer
image description

Är vete dåligt för hälsan?

Vete innehåller gluten och lektiner, som kan göra vår tarm svagare, vilket leder till att saker utifrån lättare tar sig in i kroppen. Väl inne i kroppen aktiverar de vårt immunsystem, om detta pågår över tid kan vi skadas.

Läs mer
image description

Hur du mår beror på din mat och sovklocka

Lev i synk med din dygnsrytm och få mer energi och må psykiskt bättre. Din kropp är bättre på visa saker bestämda tider på dygnet. Om rytmen bryts är risken stor att du med tiden får betala med ohälsa.

Läs mer
image description

Ljuset styr ditt psykiska mående

Ljus påverkar i princip alla celler i din kropp. För svagt ljust under dagen och för starkt ljus under kvällen riskerar att feljustera din inre dygnsrytm. En trolig bieffekt blir sämre psykiskt mående.

Läs mer
image description

Hög inflammation negativt för kvinnors mående 

Det finns en stark koppling mellan depression och förhöjd inflammation. Detta samband verkar vara starkare för kvinnor. När kvinnor och män utsätts för förhöjd inflammation påverkas kvinnors beteende och känsloliv mer negativt.

Läs mer
image description

Stärk immunförsvaret med mindfulness

Mindfulness stärker flera olika delar av immunförsvaret. Det sänker inflammationen och ökar antalet immunceller. Om du är sjuk ofta kan det vara värt att under en tid testa mindfulness.

Läs mer
image description

Varför mindfulness fungerar

Mindfulnessutövning hänger samman med mindre oro och ångest, det förbättrar din uppmärksamhet och leder till förändringar i hjärnan som gör att du blir bättre på att reglera känslor. 

Läs mer