Hälsa

Sömnbrist gör att du lättare upplever smärta

En ny studie visar att sömnbrist leder till att hjärnans känslighet för smärtsignaler ökar. Om du sovit dåligt ökar sannolikheten för att du kommer uppleva mer smärta.

Sömn är nödvändigt för flera viktiga processer i kroppen. Hoppar vi över sömnen får vi betala med ohälsa. Det är svårt att hitta något i kroppen som inte mår bättre av tillräckligt med sömn, och tvärtom inte påverkas negativt av för lite sömn (1). 

Smärtproblematik är ett mycket vanligt problem som verkar kunna kopplas till sömn. Personer som upplever mycket smärta sover ofta dåligt (2). Det är dock svårt att veta om sömnbrist leder till smärta, eller om smärta leder till sömnbrist. Alternativt att en tredje faktor leder till både smärta och sömnbrist. 

En forskargrupp ville undersöka sambandet mellan sömn och smärta. De undersökte smärtupplevelsen samt hjärnaktiviteten efter att deltagarna i studien antingen sovit bra eller sovit dåligt (3). Efter en natt av dålig sömn så var deltagarnas smärttröskel lägre. De upplevde fler stimulin som smärtsamma, jämfört med efter en natt av god sömn. Den sänkta smärttröskeln verkade påverkas av ökad aktivitet i ett hjärnområde vid namn somatosensoriska barken. Sömnbristens påverkan på smärtupplevelsen varierade mellan deltagarna. Det gick att förutsäga vem som skulle uppleva mer eller mindre smärta genom att kolla på aktiviteten i den somatosensoriska barken. 

I samma studie fanns också en grupp som inte sov och testades på labb, utan istället levde på som vanligt. Tack vare denna design är det möjligt och undersöka om ett samband också finns utanför labbet. Det visade sig att även dessa deltagare upplevde mer smärta efter att de sovit dåligt. Den ökade smärtan hängde mer samman med sömnens kvalité än längd. 

Studien visar att hjärnan blir hyperreaktiv på smärta efter sömnbrist. Resultatet stämmer också väl överens med att majoriteten av de personer som lider av smärta ofta också sover dåligt (2). 

Vad ska du göra med detta?

Om du ofta upplever smärta kan det vara värdefullt att se över om du kan förbättra din sömn. Utöver att sömnen förhoppningsvis tar udden av smärtan, kommer det leda till en mängd andra hälsoförbättringar. Satsa på att vakna och lägga dig ungefär samma tider varje dag. Försök få mycket dagsljus tidigt på dagen, och gör det så mörkt som möjligt timmarna innan läggdags. Använd appar som tillåter dig ändra skärmars ljus till rött istället för blått. 

Referenser 
1. Walker M (2018) Sömngåtan: den nya forskningen om sömn och drömmar, Stockholm : Ordfront,  

2. Afolalu EF, Ramlee F, Tang NK (2018) Effects of sleep changes on painrelated health outcomes in the general population: a systematic review of longitudinal studies with exploratory meta-analysis. Sleep Med Rev 39: 82–97

3. Krause J, Prather A, Wager T, Lindquist M, Walker M (2019) The Pain of Sleep Loss: A Brain Characterization in Humans, The Journal of Neuroscience, March 20, 2019 • 39(12):2291–2300 • 2291

Lämna omdöme
Alfred Skribent & PT