Hälsa

Minska risken för förkylning med zinktillskott

Zink gör det tufft för det vanligaste förkylningsviruset. Forskning har visat att zink gör att vi får färre, kortare och mindre kännbara förkylningar.

Att drabbas av återkommande förkylningar är kanske det mest frustrerande för den som tränar aktivt. Dels förstörs träningsplaneringen, samtidigt som avbrott i regel sänker motivationen. Zink verkar vara ett ämne med potential för att motverka förkylningar. 

Zink är ett livsnödvändigt ämne som vi behöver få i oss via kosten. Några livsmedel som innehåller zink är kött, mejeriprodukter och nötter. 

Den vanligaste orsaken till att vi blir förkylda beror på att ett virus vid namn Rhinovirus fått fäste i oss. Anledningen till att forskare intresserats sig för zinkets potentiella effekt mot förkylningar beror på att ämnet verkar göra livet tufft för rhinoviruset. 

Zink och rhinovirus

För att någonting ska kunna påverka en cell behöver det binda till platser på cellen, så kallade receptorer. Hur lätt ämnen binder till olika receptorer varierar, zink och rhinovirus har bägge lätt att binda till samma receptorer, och en teori är att ett högt zinkintag leder till att det finns färre platser kvar för rhinoviruset (1). 

Rhinoviruset behöver också kunna föröka sig för att det ska kunna ge oss förkylningssymtom, denna process försämras när zink finns i närheten. Utöver detta verkar zink motverka en del allergiska besvär, genom att öka vår motståndskraft mot histaminer (ämnen som kan utlösa allergiska reaktioner) (1). Därmed verkar Zink både kunna motverka förkylningar och allergiska reaktioner som ofta upplevs som förkylningar.  

Zink och förkylningar

Det räcker dock inte att det finns mekanismer som gör det logiskt att tro att något borde ha en viss effekt. Utan det behövs också studier där man testar vad som händer i verkligheten. I detta fall behövs studier där man ger personer zink eller placebo och ser hur deras förkylningar påverkas. Nyligen utkom en meta-analys där forskare studerade detta (1). 

I meta-analysen ingick två typer av studier, dels sådana där zink används efter en förkylning brutit ut där målsättningen var att korta ned och göra förkylningen mindre kännbar. I dessa studier användes en hög zink dos mellan 30 – 200 mg, vilket kan jämföras med det dagliga rekommenderade intaget på 10 mg (2). Zink visade sig ha effekt, det ledde både till kortare förkylningar, samt att personer irriterades mindre av att vara förkylda. De hostade mindre, hade inte lika mycket snuva och hade färre halsproblem. 

Timingen av zink verkar spela roll, då det i en studie visade sig att zink var effektivt om det togs inom 24 timmar efter att symtomen visat sig. Om det däremot togs 24 – 48 timmar efter symtomen sågs inte denna effekt (3). 

De andra studierna som ingick var sådana där personer fått zink eller placebo och sedan följts över tid. I detta fall hade zink också effekt. Personer som under åtminstone fem månader tagit zinktillskott dagligen upplevde färre förkylningar. 

Sammantaget visar detta att zink både kan användas för att minska antalet förkylningar, samt korta ned varje förkylningsepisod. Om du blir förkyld ofta kan zink tillskott vara en värdefull investering, det finns också i nötter, kött, mejeriprodukter, fullkornsprodukter och inälvsmat (2). 

Referenser
1. Singh M, Das R (2012) Zinc for the common cold, The Cochrane Collaboration

2. Livsmedelsverket: Zink: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/salt-och-mineraler1/zink

3. Godfrey J, Sloanne B, Smith D, Turco J, Mercer N, Godfrey N (1992) Zinc gluconate and the common cold: a controlled clinical study. Journal of International Medical Research;20(3):234–46.

Lämna omdöme
Alfred Skribent & PT