Kost

Bli friskare med vitamin-D

Vitamin D-tillskott leder till lägre risk för luftvägsinfektioner. Effekten är som störst om du har låga vitamin D nivåer.

Återkommande förkylningar och infektioner är aldrig positivt, men för dig som tränar och vill etablera en hälsosam livsstil kan det vara förödande. Avbrott till följd av sjukdom leder hos många till lägre motivation. Det finns forskning som tyder på att ett tillräckligt högt vitamin D intag kan motverka sjukdom. 

Vitamin D är ett av de mikronäringsämnen som vi lätt får brist på. Vi skapar det genom att vara ute i solen. Så ett första steg är att få till en lunchpromenad. Då sol, men också möjlighet att vara ute i den ofta är en bristvara i Sverige kan vitamin D tillskott vara till stor hjälp. 

Vitamin D är kanske främst känt för dess roll som byggsten i skelett och tänder, där det reglerar kalkbalansen (1). Vitaminet har dock flera funktioner i vår kropp, och det verkar vara viktigt för vårt immunförsvar. Det finns fysiologiska mekanismer som tyder på att vitamin D- tillskott borde minska risken för övre luftvägsinfektioner, där de flesta förkylningsvirus ingår (2). 

I flera studier har forskare undersökt kopplingen mellan vitamin D och infektionsrisk. Flera meta-analyser har också utförts (3). I en meta-analys bearbetar man resultatet från flera experiment för att kunna dra en säkrare slutsats. Resultatet från dessa har dock varierat. I vissa har man sett att D-vitamintillskott minskar risken för luftvägsinfektioner (4 & 5), medan andra inte funnit detta samband (6, 7 & 8). 

På grund av tvetydigheten i den nuvarande forskningen utförde en forskargrupp år 2017 en ny meta-analys (3). Deras mål var att göra en mer utförlig genomgång av den existerande forskningen, genom att ta bättre hänsyn till alla de skillnader som finns i studiedesign på området. Exempelvis finns stora skillnader i hur D-vitamintillskotten intagits, samt stor variation i hur höga deltagarnas vitamin D nivåer varit innan behandlingen börjat.

Vitamin D tillskott stärker immunförsvaret 
De visade sig att vitamin D tillskott leder till lägre risk för luftvägsinfektioner. Dock spelar dosering och personens utgångsvärde roll för effektens storlek. 

Personer med låga vitamin D nivåer fick störst effekt av tillskott. Det visade sig också att dosering spelar roll. Stora mängder vitamin D vid några få tillfällen minskade inte risken för övre luftvägsinfektioner. Utan den skyddande effekten uppstod enbart ifall vitamin D intogs dagligen eller veckovis. De kollade också på eventuella risker, och de såg inte att vitamin D ökade risken för något hälsofarligt. 

Vad ska du göra med detta? 
Om du ständigt drabbas av förkylningar kan det vara värt att testa dina vitamin D nivåer. Det är stor chans att dessa är för låga, och en tid av tillskott kan återställa dem och stärka din förmåga att stå emot förkylningar.  
 
Referenser 
1. Livsmedelsverket: D Vitamin. Hämtad 2019-10-30. Länk https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/vitaminer-och-antioxidanter/d-vitamin/

2. Greiller CL, Martineau AR. Modulation of the immune response to respiratory viruses by vitamin D. Nutrients 2015;7:4240-70. doi:10.3390/nu7064240.

3. Martineau A, m,fl (2017)  Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and meta-analysis of individual participant data, BMJ

4. Bergman P, Lindh AU, Björkhem-Bergman L, Lindh JD. Vitamin D and Respiratory Tract Infections: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. PLoS One 2013;8:e65835.

5. Charan J, Goyal JP, Saxena D, Yadav P. Vitamin D for prevention of respiratory tract infections: A systematic review and meta-analysis. J Pharmacol Pharmacother 2012;3:300-3.

6. Mao S, Huang S. Vitamin D supplementation and risk of respiratory tract infections: a meta-analysis of randomized controlled trials. Scand J Infect Dis 2013;45:696-702.

7. Xiao L, Xing C, Yang Z, et al. Vitamin D supplementation for the prevention of childhood acute respiratory infections: a systematic review of randomised controlled trials. Br J Nutr 2015;114:1026-34.

8. Vuichard Gysin D, Dao D, Gysin CM, Lytvyn L, Loeb M. Effect of Vitamin D3 Supplementation on Respiratory Tract Infections in Healthy Individuals: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. PLoS One 2016;11:e0162996

Lämna omdöme
Alfred Skribent & PT