Hälsa

Brist på D-vitamin kan leda till psykisk ohälsa

Idag vet vi att våra hjärnceller påverkas av D-vitaminer. Ny forskning visar att det finns ett samband mellan låga nivåer av vitamin D och depression.

Vitamin D är främst känd för att den reglerar kalkbalansen i skelett och tänder. För låga nivåer av D-vitamin kan därför leda till dåliga tänder och svagt skelett. Det är en av få vitaminer som vi riskerar att få en brist av. Vi får främst i oss D vitamin från solen och maten. Fiskarna lax, makrill och sil är bra D-vitaminkällor (1). 

Vitamin D och hjärnan

Flera delar i hjärnan som är viktiga för vårt psykiska välmående påverkas av D-vitamin (2). Om dessa delar får för lite D-vitamin kommer flera viktiga processer att sakta ned (3), och vår hjärna fungerar sämre. Dessa försämringar kommer i sin tur visa sig i vårt känslo- och tankeliv, och det är därför sannolikt att våra D-vitaminnivåer påverkar vår psykiska hälsa. 

Exempelvis har man sett en koppling mellan låga nivåer av D-vitamin å ena sidan och nedstämdhet och sämre kognitiv förmåga hos äldre personer (4), samt mellan låga D-vitaminnivåer och depression (5). I bägge dessa studier har man dock bara sett en koppling, vilket i detta fall är att låga nivåer av D-vitamin ofta samexisterar med depressiva symtom. Detta är inte samma sak som att låga nivåer av D-vitamin orsakar depression. Sambandet mellan D vitamin och depressiva symtom kompliceras ytterligare av att det finns andra studier som inte sett att låga nivåer av vitamin D och depression hänger ihop (6 & 7). 

En forskargrupp ville reda ut detta genom att slå samman de studier som kollat på vitamin D nivåer och depressiva symtom och utförde en meta-analys (8). Målsättningen med en meta analys är att kunna dra en säkrare slutsats tack vare ett större underlag. Exempelvis kanske man undersöker tio stycken studier med 100 personer i varje, på så sätt blir utgår meta-analysen från 1000 personer. 

Mer specifikt ställde författarna till meta-analysen sig tre frågor.
1. Hänger depression och brist på D-vitamin ihop? 
2. Leder för låga nivåer av D-vitamin till ökad risk för att drabbas av depression? 
3. Påverkas depressiva symtom av D-vitamin tillskott?

Vad visade deras analys?

I analysen ingick kohortstudier och tvärsnittsstudier. I kohortstudier följer man en grupp människor över tid för att undersöka olika förändringar. I detta fall visade det sig att det fanns ett samband mellan låga D-vitaminnivåer och depression. 

I tvärsnittsstudier samlar man enbart in data från personer vid ett tillfälle, vilket gör att de skiljer sig från kohortstudier då det inte finns någon tidsaspekt. Utifrån dessa studier såg forskarna också en stark trend för ett samband mellan låga D-vitaminnivåer och depression. Däremot kunde de inte utesluta att resultatet berott på slumpen. 

Vad ska vi göra av detta

Kopplingen mellan vitamin D och psykiskt välbefinnande är intressant. Då man dels vet att vitamin D har möjlighet att påverka flera regioner i vår hjärna som är relevanta för depression. Dels finns forskning som visar att människor med lägre D-vitaminnivåer också verkar må sämre. Det är dock viktigt att vara försiktig med att dra slutsatser då det saknas tillräckligt med studier. I detta fall behövs det experiment där en grupp med låga nivåer av vitamin D under en tid får tillskott, samtidigt som man kollar på ifall detta förbättrar deras mående. Denna grupp ska också jämföras mot en kontrollgrupp som får ett placebopiller. 

Om vi i sådana studier skulle se att påfyllnad av D-vitamin leder till bättre mående hade det vart mer sannolikt att det faktiskt finns en direkt koppling mellan de två. Då hade också D-vitamintillskott varit mycket intressant för den som vill må bättre, vilket dagens forskningsläge inte kan visa.

referenser
1. Livsmedelsverket: D-vitamin. Länk: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/vitaminer-och-antioxidanter/d-vitamin

2. Eyles DW, Smith S, Kinobe R, Hewison M, McGrath JJ. Distribution of the vitamin D receptor and 1 alpha-hydroxylase in human brain. J Chem Neuroanat 2005; 29: 21–30.

3. Fernandes de Abreu DA, Eyles D, Feron F. Vitamin D, a neuro- immunomodulator: implications for neurodegenerative and autoimmune diseases. Psychoneuroendocrinology 2009; 34 (suppl 1): S265–77.

4. Wilkins, CH, Sheline, YI, Roe, CM, Birge, SJ, Morris, JC. Vitamin D deficiency is associated with low mood and worse cognitive performance in older adults. Am J Geriatr Psychiatry 2006; 14: 1032–40

5. May, HT, Bair, TL, Lappe, DL, Anderson, JL, Home, BD, Carlquist, JF, et al Association of vitamin D levels with incident depression among a general cardiovascular population. Am Heart J 2010; 159: 1037–43

6. Chan, R, Chan, D, Woo, J, Ohlsson, C, Mellstrom, D, Kwok, T, et al Association between serum 25-hydroxyvitamin D and psychological health in older Chinese men in a cohort study. J Affect Disord 2011; 130: 251–9

7. Pan, A, Lu, L, Franco, OH, Yu, Z, Li, H, Lin, X. Association between depressive symptoms and 25-hydroxyvitamin D in middle-aged and elderly Chinese. J Affect Disord 2009; 118: 240–3

8. Anglin R, Samaan Z, Walter S, McDonald S (2013) Vitamin D deficiency and depression in adults: systematic review and meta-analysis, The British Journal of Psychiatry, Cited by 215, Access Volume 202, Issue 2February 2013 , pp. 100-107


Lämna omdöme
Alfred Skribent & PT