Psykologi

Hur vi förlorade våra kompisar och blev deprimerade

Det finns en stark koppling mellan hur vi mår psykiskt och vårt immunförsvar. Immunförsvaret utvecklas av våra gener, och av andra mikroorganismer som vi lever i symbios med. I dagens moderna värld har vi mindre kontakt med dessa mikroorganismer, vilket gör delar av vårt immunförsvar svagare och därför ökar risken för psykisk ohälsa.

Depression är en psykisk sjukdom som främst karaktäriseras av nedstämdhet, och oförmåga att känna glädje och njutning. Enligt World Health Organization är depression ett av världens största hälsoproblem (1). 

Det är bara en minoritet som är deprimerade, eller som någon gång under livet kommer drabbas. Det är däremot en symtomdiagnos, vilket innebär att en diagnos sätts genom att en expert bedömer att man har tillräckligt många av symtomen i fråga. Vi har alla mer eller mindre av dessa, och även för icke deprimerade kan det vara värdefullt att få insikt i de processer som gör oss nedstämda. 

Vad gör oss deprimerade? 
För de flesta sjukdomar gäller stress-sårbarhetsmodellen. Detta innebär att två personer kan ha väldigt liknande livsomständigheter men påverkas olika. Det som den ena lätt viftar av sig, leder hos den andra till längre perioder av nedstämdhet (2 & 3). 

Depression har visat sig ha en stark koppling till inflammation, då en stor del av deprimerade har förhöjda nivåer av signalämnen som driver på inflammationen (4). Personer som är deprimerade löper också högre risk att senare utveckla en förhöjd inflammation (5), och det är mer sannolikt att en person med förhöjd inflammation kommer insjukna i depression (6). Det verkar därmed finnas ett dubbelriktat samband mellan inflammation och depression, har du det ena så ökar risken för det andra och tvärtom. 

Vad styr inflammationen? 
Kroppen har inte utvecklad en inflammatorisk respons för att ge oss kroniska sjukdomar, utan den finns till för att skapa en tuff miljö för oönskade mikroorganismer, som virus och bakterier. Det är dock viktigt att denna regleras, och om vi har en inflammatorisk respons som allt för ofta triggas igång så kommer våra egna vävnader börja ta skada (6 & 7). 

En välfungerande inflammation triggas igång när den behövs, men låter bli att reagera när den inte kan göra någon nytta. Detta styrs av immunförsvaret som både har aktiverande celler, sådana som ökar inflammationen, och reglerande celler som motverkar inflammation (13). 

Immunförsvaret och våra kompisar 
Vi består inte bara av våra egna celler, utan vi lever i samspel med miljarder mikroorganismer. De mest uppmärksammade är bakterierna i vår tarmflora. Vi har utvecklats tillsammans med dessa, vi är beroende av dem och de av oss. 

Immunförsvaret är ett exempel på ett system vars utveckling delvis beror på bakterierna som lever i oss. Hur väl immunförsvaret fungerar kommer därav bero på sammansättningen av vår bakterieflora. 

Livet i det moderna samhället innebär att vi har mindre kontakt med främmande mikroorganismer vilket i många fall är positivt då risken att dö i infektioner är avsevärt mycket mindre idag än tidigare. 

Däremot verkar vi också förlora på det då delar av vårt immunförsvar blir underutvecklat. Personer vars mentala hälsa påverkas negativt av förhöjd inflammation kommer i ett samhälle där kontakten med mikroorganismer är begränsad drabbas av mer psykisk ohälsa. Exempelvis har vår kontakt med bakterierna Bacteroidetes, Lactobacillus och Bifidobacteria minskat kraftigt (16), alla tre har visat sig skydda mot inflammationsdrivna sjukdomar (17). 

Livsstil spelar roll 
Det innebär inte att visa är dömda till depression och andra sjukdomar, däremot har förmodligen aldrig så många kunnat dra nytta av åtgärder som minskar inflammation. Detta kan vi göra på flera olika sätt. Vi kan ta tillskott av nyttiga bakterier, en lovande metod som minskar depressiva symtom hos friska och deprimerade (14 & 15). Vi kan också motverka förhöjd inflammation genom bra mat (8), tillräckligt med sömn (9), ha nära relationer (10) och att träna (11 & 12). 


Referenser 
1. World Health Organization (WHO): Depression: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression

2. Caspi A, Sugden K, Moffitt TE, Taylor A, Craig IW, Harrington H, McClay J, Mill J, Martin J, Braithwaite A, Poulton R. Influence of life stress on depression: moderation by a polymorphism in the 5-HTT gene. Science. 2003;301(5631):386–389.

3. Kendler KS, Kuhn JW, Vittum J, Prescott CA, Riley B. The interaction of stressful life events and a serotonin transporter polymorphism in the prediction of episodes of major depression: a replication. Arch Gen Psychiatry. 2005;62(5):529–535.

4. O’Connor MF, Bower JE, Cho HJ, Creswell JD, Dimitrov S, Hamby ME, Hoyt MA, Martin JL, Robles TF, Sloan EK, Thomas KS, Irwin MR. To assess, to control, to exclude: effects of biobehavioral factors on circulating inflammatory markers. Brain Behav Immun. 2009;23(7):887–897.

5. Gimeno D, Kivimäki M, Brunner EJ, Elovainio M, DeVogli R, Steptoe A, Kumari M, Lowe GD, Rumley A, Marmot MG, Ferrie JE. Associations of C-reactive protein and interleukin-6 with cognitive symptoms of depression: 12-year follow-up of the Whitehall II study. Psychol Med. 2009;39(3):413–423

6. Duncan B, Schmidt M, Pankow J, Ballantyne C, Cooper D, Vigo A, Hoogeveen R, Folosm A Heiss G (2003) Low-Grade Systemic Inflammation and the Development of Type 2 Diabetes, Diabetes, Jul; 52(7): 1799-1805.

7. Franceschi C, Campisi J (2014) Chronic Inflammation (Inflammaging) and Its Potential Contribution to Age-Associated Diseases, The Journals of Gerontology: Series A, Volume 69, Issue Suppl_1, June, Pages S4–S9,

8. Giugliano D, Ceriello A, Esposito K (2006) The Effects of Diet on Inflammation: Emphasis on the Metabolic Syndrome, Journal of the American College of Cardiology, Volume 48, Issue 4, August 2006

9. Simpson N, Dinges D (2007) Sleep and Inflammation, Nutrition Reviews, Volume 65, 
Issue suppl_3, December 2007, Pages S244–S252,

10. Yang Y, Schorpp K (2014) Social support, social strain and inflammation: Evidence from a national longitudinal study of U.S. adults, Social Science & Medicine, Volume 107, April 2014, Pages 124-135

11. Schuch F, Vancampfort D, Richards J, Rosenbaum S, Ward P & Stubbs B (2016)  Exercise as a treatment for depression: A meta-analysis adjusting for publication bias, J Psychiatr Res. 2016 Jun;77:42-51

12. Gordon R med kollegor (2018) Association of Efficacy of Resistance Exercise Training With Depressive Symptoms Meta-analysis and Meta-regression Analysis of Randomized, Clinical Trials, American Journal of psychiatry, publicerad online 9 Maj, 2018.

13. Raison C, Lowry C, Rook G (2010) Inflammation, Sanitation, and Consternation: Loss of Contact With Coevolved, Tolerogenic Microorganisms and the Pathophysiology and Treatment of Major Depression, Arch Gen Psychiatry. Dec; 67(12): 1211–1224.

14. McKean J, Naug H, Nikbaht E, Amiet B, Colson N (2017) Probiotics and Subclinical Psychological Symptoms in Healthy Participants: A Systematic Review and Meta-Analysis, THE JOURNAL OF ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY MEDICINE Volume 23, Number 4, 2017, pp. 249-258

15. Huang R, Wang K, Hu J (2015) Effect of Probiotics on Depression: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials, Nutrients, 8(8), 483

16. Rook GAW (2010) 99th Dahlem conference on infection, inflammation and chronic inflammatory disorders: Darwinian medicine and the “hygiene” or “old friends” hypothesis. Clin Exp Immunol;160(1):70–79.

17. Rook GAW. (2009) The Hygiene Hypothesis and Darwinian medicine. In: MJ Parnham., editor. Progress in Inflammation Research. Boston, MA: Birkhauser

Lämna omdöme
Alfred Skribent & PT