Kost

Vad du äter påverkar din psykiska hälsa

Psykisk ohälsa hänger ofta samman med förhöjd inflammation. Hur hög vår inflammations vi har beror delvis av vad vi äter. Anti-inflammatoriska dieter minskar depressiva symptom hos både icke deprimerade och deprimerade. 

Psykisk ohälsa hänger samma med förhöjd inflammationsnivå i kroppen. Förhöjd inflammation är inget dåligt i sig, utan det är en del av immunförsvaret som finns där för att göra det svårt för oönskade mikroorganismer. Om inflammationen förblir hög över tid så kommer dock flera olika vävnader att skadas. 

Mat, inflammation och psykisk sjukdom

Hur höga inflammationsnivåer vi har styrs delvis av det vi äter. Mat som innehåller mycket mättat fett och enkla sockerarter verkar öka inflammationen. Medan en diet innehållande mycket fiber, frukt och grönt hänger samman med lägre inflammation (1). 

Personer som lider av psykisk ohälsa äter sämre (1). Exempelvis dricker de mer läsk och äter mer mat som smaksatts med salt och socker (2 & 3). I en studie från Storbritannien visade det sig att skillnaden i matvanor kvarstod även när man kontrollerade för faktorer som kön, social isolering, BMI och ålder (4). Detta tyder på att det finns en koppling mellan just psykisk hälsa och val av matvaror. 

Det har också visat sig att personer som är friska men vars inflammatoriska nivå är hög löper större risk att senare drabbas av psykisk sjukdom. Sannolikheten att en person som redan lider av mental ohälsa ska friskna till är också lägre om denne har en förhöjd inflammation (1). 

I en meta-analys drar man en slutsats utifrån flera olika studiers resultat, i en sådan såg man att förhöjd inflammation idag ökar risken med cirka 30 % att drabbas av depression de kommande tio åren. Kopplingen mellan inflammation och depression var starkare för kvinnor än män (5). 

Anti-inflammatorisk mat motverkar depression

I en annan meta-analys såg forskare att en anti-inflammatorisk diet minskade depressiva symtom. Den anti-inflammatoriska effekten verkar främst ha uppkommit av viktnedgång, och inte specifika matvaror. Detta beror på att fettväv innehåller immunceller som gör att inflammationen ökar (6). 

I ovannämnda meta-analys ingick 16 studier, i 15 av dessa kollade man på depressiva symtom hos friska personer. Förbättringen i denna grupp tyder på att en sundare kost kan vara vägen till bättre psykisk hälsa även om man psykiatriskt klassas som frisk. 

I en studie där man kollade på hur deprimerade personer påverkas av mat, såg man att medelhavsdieten motverkade depression. Medelhavsdieten, som innehåller mycket anti inflammatorisk mat i form av frukt, grönsaker, baljväxter och oljor, var effektivare än det sociala stöd som gavs kontrollgruppen (7). Omega-3 tillskott har också visat sig vara anti-depressivt för deprimerade med höga inflammationsnivåer (8).

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att psykisk ohälsa är ett komplext problem, med flera orsaker. Samma psykiska problem kan sannolikt också uppstå till följd av olika anledningar hos olika personer. Det är möjligt att en onyttig kost för vissa driver på psykisk ohälsa, medan detta samband saknas för andra. Om du ofta känner dig nedstämd eller ångestfylld kan det vara värt att testa en förändring i kosten, förslagsvis medelhavsdieten. Det är dock fullt möjligt att du behöver göra något annat för att må bättre.  

Referenser

1.      Firth J, Vernoese N, Cotter J, Shivappa N, Hebert J, Ee C, Smith L, Stubbs B, Jackson S, Sarris J (2019) What is the role of dietary inflammation in severe mental illness? a review of observational and experimental findings, Frontiers in psychiatry, May 2019 | Volume 10 | Article 350 

2.      Dipasquale S, Pariante CM, Dazzan P, Aguglia E, McGuire P, Mondelli V. The dietary pattern of patients with schizophrenia: a systematic review. J Psychiatr Res (2013) 47(2):197–207. doi: 10.1016/j.jpsychires. 2012.10.005 

3.      Molendijk M, Molero P, Sánchez-Pedreño FO, Van der Does W, Martínez- González MA. Diet quality and depression risk: a systematic review and dose-response meta-analysis of prospective studies. J Affect Disord (2018) 226:346–54. doi: 10.1016/j.jad.2017.09.022 

4.      Firth J, Stubbs B, Teasdale SB, Ward PB, Veronese N, Shivappa N, et al. Diet as a hot topic in psychiatry: a population-scale study of nutritional intake and inflammatory potential in severe mental illness. World Psychiatry (2018) 17(3):365. doi: 10.1002/wps.20571 

5.      Oddy WH, Allen KL, Trapp GS, Ambrosini GL, Black LJ, Huang R-C, et al. Dietary patterns, body mass index and inflammation: pathways to depression and mental health problems in adolescents. Brain Behav Immun (2018). 

6.      Clément K, Viguerie N, Poitou C, Carette C, Pelloux V, Curat CA, et al. Weight loss regulates inflammation-related genes in white adipose tissue of obese subjects. FASEB J (2004) 18(14):1657–69. 

7.      Jacka FN, O’Neil A, Opie R, Itsiopoulos C, Cotton S, Mohebbi M, et al. A randomised controlled trial of dietary improvement for adults with major depression (the ‘SMILES’ trial). BMC Med (2017) 15(1):23. doi: 10.1186/ s12916-017-0791-y 

8.      Rapaport MH, Nierenberg AA, Schettler PJ, Kinkead B, Cardoos A, Walker R, et al. Inflammation as a predictive biomarker for response to omega-3 fatty acids in major depressive disorder: a proof-of-concept study. Mol Psychiatry (2016) 21(1):71–9.

Lämna omdöme
Alfred Skribent & PT