Psykologi

Ta upp kampen mot panikattackerna med träning

Träning gör det svårare att provocera fram panikattacker. Om du drabbas av panikattacker är det stor chans att dessa kommer bli färre och mindre kännbara ifall du tränar regelbundet.

Panikattacker är en obehaglig upplevelse som främst karaktäriseras av snabba hjärtslag och en upplevelse av att inte få luft. Det finns många som någon gång har upplevt en panikattack, sedan finns det dem som kontinuerligt upplever attacker, vilket kallas paniksyndrom. 

Personer med paniksyndrom börjar i regel också undvika olika situationer och platser på grund av rädsla för en attack. Attackerna uppstår genom att personen upplever en kroppslig förändring som obehaglig och tolkar detta som farligt och får kraftig ångest. Den kraftiga oron tolkas i sin tur som att det som sker de facto är farligt och ångestpåslaget blir ännu starkare. Efter att denna onda spiral pågått ett tag är panikattacken ett faktum. 

Paniksyndrom skapar mycket lidande då attackerna i sig själva är hemska, samtidigt som den drabbade ofta är kraftigt begränsad i sin vardag. Träning har av många setts som något dåligt för personer som lider av återkommande panikattacker. Idén är att det som sker i kroppen vid träning är allt för likt det som händer innan panikattacker varpå de ser träningen som en utlösare. Andra menar att denna likhet är värdefull, då det gör det möjligt för den drabbade att förstå att upplevelsen inte behöver vara farlig.

Ny forskning börjar ge klarhet

I en studie rekryterades väldigt modiga deltagare (1), forskarna skulle nämligen injicera dem ett ämne som kraftigt ökar sannolikheten för panikattacker. Hälften av deltagarna hade diagnosen paniksyndrom, medan andra hälften var friska. 

Varje deltagare fick ämnet vid två olika tillfällen, antingen efter de vilat och tagit det lugnt eller efter att de sprungit. Efter vila upplevde 9 av de 12 deltagarna med diagnosen paniksyndrom en panikattack, bland de friska var siffran 6 av 12. 

När deltagarna tränade innan var dock bilden en annan. Då var det enbart 4 av 12 deltagare med paniksyndrom som upplevde en attack, och enbart 1 av 12 bland de friska. Utöver att träningen gjorde att betydligt färre attacker uppkom så minskade det också deltagarnas ångest. 

Panikattackssyndrom är en sjukdom som består av flera olika symtom, 16 av 24 deltagare menade att de efter träning upplevde färre av dessa. Av dessa 16 hade majoriteten diagnosen paniksyndrom. Tre av dessa deltagare menade dock att träningen förvärrade symtomen, kanske beror detta på att de var mindre vana vid fysisk aktivitet och därför upplevde träningen som obehaglig, och tolkade detta som att en attack var på väg. 

Varför hjälper träning?

Det finns flera ämnen i hjärnan som kan utlösa panikattacker, i studien användes CCK-4 som är en del av vårt ångestsystem. Förmodligen verkade träningen genom att det gjorde CCK-4 mer uddlöst. Detta stärks av att deltagarnas ångest också minskade, vilket också är en vanlig effekt av lägre CCK-4 aktivitet. 

Forskarna bakom studien menar också att detta fynd är väldigt intressant då det visat sig att psykoterapi kan verka genom att minska mängden av andra ämnen som kan utlösa panikattacker. Däremot verkar psykoterapi inte bita så bra på CCK-4, så ifall träning gör det kan det vara ett mycket bra komplement till samtalsterapi eller läkemedel. Träning är också en intervention som är lätt att pröva, med få om ens några bieffekter. 

Referenser

1.      Ströhle A, Graetz B, Scheel M, Wittmann A, Feller C, Heinz A, Dimeo F (2009) The acute antipanic and anxiolytic activity of aerobic exercise in patients with panic disorder and healthy control subjects. J Psychiatr Res. 2009 Aug;43(12):1013-7

Lämna omdöme
Alfred Skribent & PT