Psykologi

Den elakartade tankspriddheten

En redan klassisk studie från 2010 visade att vi mår som bäst när vi är fokuserade på det vi gör, och inte tänker på något annat samtidigt.

Att vara människa innebär att ha en väldigt levande tankevärld. Vare sig vi vill det eller ej pågår en ständig ström av tankar som kan röra det mesta. Kanske tänker du på när du ska ta ut dina semesterdagar, om du ska avboka eftermiddagens möte, om du var lite kort i tonen igår mot din mor i telefon eller om din partner handlade det som behövdes.

Läget av ständiga tankar verkar vara vår hjärnas grundläge (1). Denna oerhörda rörlighet som våra tankar uppvisar har sannolikt en mängd positiva aspekter, då den förmodligen är nära kopplad vår unika förmåga att tänka och planera över det som ännu inte hänt. Det är dock möjligt att vi får betala ett känslomässigt pris för denna egenskap. Flera religiösa åskådningar lägger stor vikt på att vi ska försöka vara i nuet. Ständiga grubblerier är också vanligt vid depression, vilket får ses som ett av de mest smärtsamma tillstånden en människa kan befinna sig i. 

I en studie från 2010 ville forskare testa hur vårt mående påverkas av vår tankspriddhet (2). Deras undersökning har redan blivit en klassiker, och jag tror inte det går att hitta en bok om välmående som inte tar upp deras resultat.  De rekryterade 2500 män och kvinnor som under en period fick svara på frågorna nedan.

·         Hur mår du just nu?

·         Vad gör du just nu?

·         Tänker du på något annat än det du gör just nu? 

Deras ide var att bedöma hur vi mår när vi tänker på annat än det vi håller på med. Det visade sig att deltagarna i hela 46 % av fallen tänkte på något annat än vad de höll på med för tillfället. De mådde i regel också sämre när de tänkte på något annat. Intressant nog påverkades deras mående också mer av deras tankar än av vad de gjorde. Detta betyder att om vi vill gissa hur bra någon mår har vi större chans att ha rätt om vi får veta hur dennes tankemönster rör sig, framför vad denne gör. 

Tankspriddheten hade inte heller någon tydlig koppling till olika aktiviteter. Utan oavsett aktivitet tänkte deltagarna i åtminstone 30 % av fallen på något annat. En aktivitet som stod ut var sex, där tankspriddhet var mycket ovanligt. 

Vad personer tänkte på hade effekt på deras humör, men sambandet var kanske inte så rimligt som man hade kunnat vänta sig. När det tänkte på något tråkigt mådde deltagarna i regel sämre, och detsamma gällde när de tänkte på något oladdat. Däremot mådde de inte bättre när de tänkte på något roligt. Medan de mådde som allra bäst när de inte tänkte på något annat än vad de gjorde, och befann sig i nuet. 

Referenser

1.      M. E. Raichle et al., A default mode of brain function. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 98, 676 (2001) 

2.      Killingsworth M, Gilbert D (2010) A Wandering Mind Is an Unhappy Mind, Science  12 Nov, Vol. 330, Issue 6006, pp. 932

Lämna omdöme
Alfred Skribent & PT