Hälsa

Stärk immunförsvaret med mindfulness

Mindfulness stärker flera olika delar av immunförsvaret. Det sänker inflammationen och ökar antalet immunceller. Om du är sjuk ofta kan det vara värt att under en tid testa mindfulness.

Hur vi mår beror till stor del på hur vårt immunsystem fungerar. Ett starkt immunförsvar bestående av tillräckligt många immunceller, med god kommunikation sinsemellan gör att oönskade mikroorganismer får svårt att påverka oss, och vi förblir friska. 

Ett välfungerande immunförsvar är lagom aktivt, om det jobbar för hårt blir vi också sjuka. Det som då sker är att immunförsvaret börjar angripa våra egna celler, det kallar vi för en autoimmun sjukdom. 

Hur väl vårt immunförsvar fungerar ligger delvis inom vår egen kontroll. Exempelvis kan vi förbättra det genom at äta bra, sova tillräckligt mycket, och undvika för hög stress (1, 2 & 3). Vi har mycket att vinna på ett starkare immunförsvar, utöver att vi slipper vara sängliggande någon dag då och då, kommer vi må bättre rent allmänt. Det finns exempelvis en stark koppling mellan depression och förhöjd inflammation (4). Inflammation är en del av immunförsvaret som finns till för att göra det allmänt tufft för oönskade mikroorganismer. 

Mindfulness

Under de senaste åren har många forskare börjat intressera sig för mindfulness. Det är en aktivitet som innebär att man tränar på att fokusera på att uppmärksamma de man erfar på ett icke värderande sätt. Idag vet vi att det finns starka kopplingar mellan vår psykologi och vårt immunförsvar (5). Mindfulness har god förmåga att påverka oss psykologiskt, och borde därmed kunna förbättra vårt immunförsvar. 

En klassisk studie

År 2003 publicerades en studie på mindfulness och immunförsvaret som idag är berömd (6). I studien ingick en grupp som under åtta veckor följde ett mindfulness upplägg. Gruppen jämfördes mot en kontrollgrupp. Efteråt hade de som kört mindfulness högre aktivitet i de delar av hjärnan som är aktiva när vi upplever positiva känslor och producerade fler immunceller när små mängder av ett influensavirus injicerades. Ju högre aktiviteten var i de dessa hjärndelar desto mer immunceller producerades också. 

Mer forskning

I studien ovan ingick bara 25 personer som mediterade. Även om resultatet är intressant är det ett mycket litet underlag. Därefter har flera liknande studier gjorts, och år 2016 släpptes en meta-analys (7). I en meta-analys bearbetar man resultatet av flera studier som undersökt en liknande frågeställning, för att kunna dra en mer välunderbyggd slutsats. 

I meta-analysen ingick 20 stycken studier med totalt cirka 1600 deltagare. De kollade på flera olika delar av immunförsvaret, som inflammationsnivå och antal immunceller. Det huvudsakliga fyndet var att mindfulness leder till lägre nivåer av visa pro-inflammatoriska ämnen, men framför allt lägre aktivitet i det protein som kan ses som inflammationens strömbrytare. Detta är positivt då väldigt mycket ohälsa skapas av att inflammationsnivån i kroppen är för hög (8). I en del av studierna såg man också ett större antal immunceller, vilket tyder på att mindfulness borde göra kroppen mer redo att slåss mot oönskade virus och bakterier. 

Det var också flera aspekter av immunförsvaret som inte förändrades av mindfulness. Därmed behövs mer forskning för att förstå hur mindfulness påverkar vårt immunförsvar. Det behövs också studier över tid där man kollar på ifall personer som utövar mindfulness drabbas av färre sjukdomar.  

Om du ofta störs av sjukdom kan det vara värt att pröva mindfulness. Min gissning är att den stärkande effekt som mindfulness har på immunförsvaret till stor del förklaras av lägre stress. Ifall du upplever att mindfulness har en lugnande effekt på dig, tror jag chansen är stor att aktiviteten kommer vara dig till gagn.   

Referenser

1.      Gleeson M (2016) Immunological aspects of sport nutrition, Immunology and Cell Biology, 94, 117–123 

2.      Prather A, Deverts D, Hall M, Cohen S (2015) Behaviorally Assessed Sleep and Susceptibility to the Common Cold. Sleep. 2015 Sep 1; 38(9): 1353–1359. 

3.      Pedersen A, Zachariae R, Bovbjerg D (2010) Influence of psychological stress on upper respiratory infection A meta analysis of prospective studies, Psychosom Med. Oct;72(8):823-32. 

4.      Kiecolt-Glaser J, Derry H, Fagundes C (2015) Inflammation: depression fans the flames and feasts on the heat. American Journal of Psychiatry. 172(11):1075-91. 

5.      Segerstrom S (2010) Resources, Stress, and Immunity: An Ecological Perspective on Human Psychoneuroimmunology, Annals of Behavioral Medicine, Volume 40, Issue 1, August 2010, Pages 114–125, 

6.      Davidson R, Kabat-Zinn J, Schumacher J, Rosenkranz M, Muller D, Santorelli S, Urbanowski F, Harrington A, Bonus K, Sheridan (2003) Alterations in Brain and Immune Function Produced by Mindfulness Meditation, Psychosomatic Medicine: July - Volume 65 - Issue 4 - p 564–570, 

7.      Black D, Slavich G (2016) Mindfulness meditation and the immune system: a systematic review of randomized controlled trials. Ann N Y Acad Sci. Jun;1373(1):13-24. 

8.      Berg A, Scherer P (2005) Adipose Tissue, Inflammation, and Cardiovascular Disease, Circulation Research, May 13, 2005, Vol 96, Issue 9 

9.      Pickup J (2004) Inflammation and Activated Innate Immunity in the Pathogenesis of Type 2 Diabetes, Diabetes Care 2004 Mar; 27(3): 813-823.

Lämna omdöme
Alfred Skribent & PT