Hälsa

Bra bakterier ett lovande verktyg mot förkylningar

Immunförsvaret påverkas av vår bakterieflora, denna styrs i sin tur delvis av bakterier vi får i oss från maten. Genom att få i oss bra bakterier kan vi minska risken att bli förkylda.

Förkylningar är något av det mest frustrerande för den som tycker träning är viktigt. Det gör det svårare att nå mål och påverkar ofta motivationen negativt. Hur lätt vi blir förkylda beror på hur mycket vi exponeras för olika förkylningsvirus. Exponeringen kan minimeras genom god hygien samt att låta bli att peta i slemhinnor i till exempel ögon och näsa. När vi nåtts av en oönskad mikroorganism är det upp till vårt immunförsvar att ta upp kampen. 

Hur starkt vårt immunförsvar är beror på en rad olika faktorer, bland annat vår bakterieflora. Vår bakterieflora påverkas i sin tur av flera olika faktorer, och vi kan delvis styra vilka bakterier vi där har genom att få i oss bra bakterier via maten, dessa kallas för probiotika. Bakterierna laktobacillus och bifidobacterium har fått mycket utrymme i forskning, och de verkar ha potential att stärka vårt immunförsvar (1). 

Starkare ospecifikt och specifikt försvar

Vårt immunförsvar går att dela upp i två huvuddelar; det ospecifika och det specifika. Det ospecifika har vi med oss från födseln och dess främsta uppgift är att göra det allmänt tufft för oönskade mikroorganismer. Det specifika bygger vi upp med tiden via exponering. När vi kommer i kontakt med ett främmande virus eller en bakterie kommer kroppen minnas detta, och om vi råkar på detta igen kommer specialiserade soldater gå till anfall. Bra bakterier verkar ha förmågan att stärka bägge dessa delar av immunförsvaret (2 & 3). 

Starkare försvar i tarmen och kroppen

En stor del av vår bakterieflora återfinns i vår tarm, och vilka bakterier vi har där kan också påverka immunförsvaret på lokal, såväl som systemisk nivå. Den lokala nivån innebär att tarmens väggar stärks upp, och den blir bättre på att stänga ute oönskade ämnen. Den systemiska nivån innefattar hur immunförsvaret i hela kroppen fungerar, och detta stärks också av bra bakterier. 

Det räcker dock inte att förstå mekanismerna bakom hur något fungerar, utan det behövs också studier där man testar detta i experiment. En forskargrupp utförde därför en meta-analys, i en sådan slår man ihop de studier som finns på området för att kunna dra en säkrare slutsats (1). 

Bra bakterier skyddar mot förkylningar

Det visade sig att jämfört med placebo så var probiotika effektivt mot förkylningar. Personer som tog probiotika fick i snitt 47 % färre förkylningar, och när de väl blev förkylda blev de friska två dagar snabbare. Probiotika leder också till väldigt få bieffekter vilket gör att det kan vara värt att testa. Den vanligaste matvaran som innehåller probiotika är yoghurt, men det går idag också att köpa som tillskott. 

Författarna till meta-analysen menar att denna forskning är lovande, däremot är de studier som finns få till antalet, och kvalitén är tyvärr låg i många fall. Återigen är dock bieffekterna få, så det kan definitivt vara värt att testa om du blir förkyld ofta. 

Referenser 
1. Hao Q, Dong B, Wu T (2015) Probiotics for preventing acute upper respiratory tract infections (Review), The Cochrane Library 2015, Issue 2

2. Drakes M, Blanchard T, Czinn S. Bacterial probiotic modulation of dendritic cell. Infection and Immunity 2004; 72(6):3299–309.

3. Link-Amster H, Rochat F, Saudan KY, Mignot O, Aeschlimann JM. Modulation of a specific humoral immune response and changes in intestinal flora mediated through fermented milk intake. Immunology and Medical Microbiology 1994;10(1):55–63.

Lämna omdöme
Alfred Skribent & PT