Hälsa

Hög inflammation negativt för kvinnors mående 

Det finns en stark koppling mellan depression och förhöjd inflammation. Detta samband verkar vara starkare för kvinnor. När kvinnor och män utsätts för förhöjd inflammation påverkas kvinnors beteende och känsloliv mer negativt.

Inflammation i kroppen är inget dåligt i sig, utan det är en del av vårt ospecifika immunförsvar. Denna del av immunförsvaret finns till för att göra det allmänt tufft för oönskade mikroorganismer. För hög inflammation över tid är dock skadligt, och ökar risken för flera sjukdomar.

Hur vi mår beror till stor del på hur vår kropp mår, och detta samband förklaras delvis av inflammationsnivån. Exempelvis vet man att många deprimerade personer också har hög inflammation (1 & 2). Detta beror på att inflammationen på flera olika sätt påverka hjärnan (3).

Depression och inflammation stärker också varandra. Depressiva symtom ökar den inflammatoriska responsen när vi utsätts för stress, medan hög inflammation ökar risken för att utveckla och bibehålla depressiva symtom (4).

Depression vanligare bland kvinnor

Kvinnor löper ungefär dubbelt så hög risk för att drabbas av depression som män (5). Här verkar inflammation vara en del av förklaringen, då kvinnor överlag löper större risk att drabbas av autoimmuna sjukdomar som drivs av förhöjd inflammation (6). Kvinnors psykiska mående påverkas också mer negativt av förhöjd inflammation jämfört med män.

I en studie provocerade man fram en inflammation med hjälp av läkemedel, och inflammationen ökad lika mycket för kvinnor som för män. Däremot påverkades kvinnornas humör mer negativt, då de jämfört med männen kände sig ensammare och socialt isolerade. De kvinnor med högst inflammation var också de som upplevde mest negativa känslor (7).

Faktumet att förhöjd inflammation ledde till en större känsla av social isolering bland kvinnorna är också intressant. Då just social isolering verkar öka risken för depression mer hos kvinnor jämfört med män (9).

Förhöjd inflammation och beteende

Depression är en komplex sjukdom som kan uppkomma via flera olika vägar, en av dessa är nära kopplad till förhöjd inflammation. En deprimerad person uppvisar ofta det man inom medicin kallar för ett sjukdomsbeteende, detta karaktäriseras främst av ökad trötthet, ökad smärta, förändrade sömnmönster och en oförmåga till att uppleva njutning och engagemang. Detta sjukdomsbeteende är också vanligt i samband med förhöjd inflammation (5).

Deprimerade kvinnor uppvisar dubbelt så ofta kroppsliga symtom som deprimerade män (8). Då flera av dessa symtom också kan uppkomma av förhöjd inflammation är det ytterligare ett stöd för att det finns en starkare koppling mellan inflammation och depression hos kvinnor.

Övervikt och depression

Det finns en stark koppling mellan fetma och depression som går åt båda hållen. Personer som är överviktiga löper större risk för att drabbas av depression, och tvärtom löper deprimerade större risk att drabbas av övervikt (10). Det finns ett starkare samband mellan fetma och inflammation hos kvinnor än hos män (11). Detta tyder på att kvinnor som råkar ut för fetma också löper högre risk för att drabbas av depression.

Den ljusa sidan

Det positiva med inflammationsdrivna sjukdomar är att de går att göra något åt dem genom förändringar i sin livsstil. Regelbunden träning, tillräckligt med sömn och en hälsosam diet är samtliga strategier som kan användas för att motverka inflammation (12, 13 & 14). 

Referenser

1.      Howren MB, Lamkin DM, Suls J. Associations of depression with C-reactive protein, IL-1, and IL-6: a meta-analysis. Psychosom Med. 2009;71(2):171–86.

2.      Liu Y, Ho RC-M, Mak A. Interleukin (IL)-6, tumour necrosis factor alpha (TNF-α) and soluble interleukin-2 receptors (sIL-2R) are elevated in patients with major depressive disorder: a meta-analysis and meta-regression. J Affect Disord. 2012;139(3):230–9.

3.      Miller A, Haroon E, Raison C & Felger J (2013) Cytokine Targets in the Brain: Impact on Neurotransmitters and Neurocircuits, Depress Anxiety. 2013 Apr;30(4):297-306

4.      Hyde JS, Mezulis AH, Abramson LY. The ABCs of depression: integrating affective, biological, and cognitive models to explain the emergence of the gender difference in depression. Psychol Rev. 2008;115(2):291–313

5.      Derry H, Padin A, Juo J, Hughes S, Kiecolt-Glaser J (2013) Sex Differences in Depression: Does Inflammation Play a Role?, Current Psychiatry Reports, 17:78

6.      Quintero OL, Amador-Patarroyo MJ, Montoya-Ortiz G, Rojas-Villarraga A, Anaya J-M. Autoimmune disease and gender: plausible mechanisms for the female predominance of autoimmunity. J Autoimmun. 2012;38(2–3):J109–19.

7.      Moieni M, Irwin MR, Jevtic I, Olmstead R, Breen EC, Eisenberger NI (2015) Sex differences in depressive and socioemotional responses to an inflammatory challenge: Implications for sex differences in depression. Neuropsychopharmacology.

8.      Silverstein B, Edwards T, Gamma A, Ajdacic-Gross V, Rossler W, Angst J. The role played by depression associated with somatic symptomatology in accounting for the gender difference in the prevalence of depression. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2012;48(2):257–63

9.      Leifheit-Limson EC, Reid KJ, Kasl SV, Lin H, Jones PG, Buchanan DM, et al. The role of social support in health status and depressive symptoms after acute myocardial infarction: evidence for a stronger relationship among women. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2010;3(2):143–50.

10.  Luppino FS, de Wit LM, Bouvy PF, Stijnen T, Cuijpers P, Penninx BWJH, et al. Overweight, obesity, and depression: a systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. Arch Gen Psychiatry. 2010;67(3):220–9.

11.  Choi J, Joseph L, Pilote L. Obesity and C-reactive protein in various populations: A systematic review and meta-analysis. Obes Rev. 2013;14(3):232–44.

12.  Giugliano D, Ceriello A, Esposito K. The Effects of Diet on Inflammation: Emphasis on the Metabolic Syndrome, Journal of the American College of Cardiology, Volume 48, Issue 4, August 2006

13.  Beavers K, Brinkley T, Nicklas B. Effect of exercise training on chronic inflammation, Clinica Chimica Acta Volume 411, Issues 11–12, 3 June 2010, Pages 785-793

14.  Motivala S.  Sleep and Inflammation: Psychoneuroimmunology in the Context of Cardiovascular Disease, Annals of Behavioral Medicine, Volume 42, Issue 2, October 2011, Pages 141–152,

Lämna omdöme
Alfred Skribent & PT