Psykologi

Konditionsträning föryngrar hjärnan

Normalt åldrande innebär att hjärnan årligen krymper. I en studie lyckades man vända detta, ett år av regelbunden träning gjorde att ett område i hjärnan istället för att minska hade vuxit till sig.

Hippocampus är en av de delar som studerats mest i hjärnforskningen. Det är denna del som gör det möjligt för oss att lära oss nya saker. Tack vare hippocampus kan du komma ihåg personer du nyligen träffat. Det är denna del som främst skadas vid demens.  

Åldrande gör att våra hjärnceller dör, vilket leder till att flera mentala förmågor försämras. Hippocampus är en del av hjärnan som är hårt drabbad, hos äldre personer krymper den med cirka 1 – 2 % per år. Detta gör att vår inlärningsförmåga och vårt minne försämras (1). 

Tidigare trodde man att det inte fanns något att göra mot den åldrande hjärnan. Nu vet man däremot att hjärnceller hela tiden nybildas, och detta fortsätter även när vi är äldre. Hos äldre dör dock hjärnceller i snabbare takt än de nybildas (1). 

Konditionsträning har visat sig vara en lovande metod för att motverka detta. Djurförsök har visat att äldre gnagare som har tillgång till springhjul har en mer välbevarad hippocampus. Studier på människor har visat att äldre personer med god kondition har större hippocampus än äldre med sämre kondition. I en annan studie följde man äldre personer över nio års tid och de som rörde sig mycket hade en större hippocampus (1). 

Hur påverkas hippocampus av konditionsträning?

Det finns mycket som tyder på att god kondition och en välbevarad hippocampus hänger ihop. Däremot var det länge oklart ifall konditionsträning ledde till nybildning av hjärnceller i hippocampus. År 2011 kom en studie som redan blivit en klassiker inom hjärnforskningen som undersökte detta (2). 

Forskarna rekryterade äldre personer som delades in i två olika grupper. Under ett års tid utförde den ena gruppen konditionsträning, och den andra olika stretchövningar. 

Hos deltagarna som stretchade hade hippocampus i snitt sjunkit med 1,4 %, vilket är i linje med den minskning på 1 – 2 % per år som i regel sker hos äldre. Det är dock den andra gruppens resultat som gjort att denna studie blivit så uppmärksammad. Konditionsträningen hade inte bara lett till att den årliga minskningen stoppades, utan deras hippocampus hade istället vuxit med 2 %. Det går därmed att se det som att deras hippocampus blivit två år yngre.

Åldrande gör framförallt att nervceller i de främre delarna av hippocampus dör, och det var just i dessa delar som tillväxten hade skett. Deltagarna i konditionsgruppen hade också ett förbättrat minne. Därmed hade det inte bara fått nya hjärnceller, utan de hade också förmågan att använda dessa. 

Referenser. 
1. Ericson K, MIller D, Rocklein K (2012) The aging hippocampus: interactions between exercise, depression, and BDNF, Neuroscientist. 2012 Feb;18(1):82-97.

2. Erickson K, Voss M, Prakash R, Basak C, Szabo A, Chaddock L, Kim J, Heo S, Alves H, White S, Wojcicki T, Mailey E, Vieira V, Martin S, Pence B, Woods J, McAuley E, Kramer A (2011) Exercise training increases size of hippocampus and improves memory. Proc Natl Acad Sci U S A. 2011 Feb 15;108(7):3017-22

Lämna omdöme
Alfred Skribent & PT