Hälsa

Sömnbrist gör det lättare att gå upp i vikt

Ta din sömn på allvar och få en sköld mot fetma. I en studie, med cirka 200 000 personer, såg man att de som sov lite varje natt löpte större risk för att gå upp i vikt.

Övervikt uppstår på grund av en rad olika faktorer, där sömn kanske fått för lite uppmärksamhet. För några år sedan ville en forskargrupp titta närmare på detta och utförde en meta-analys (1), i en sådana analyserar man resultatet från flera liknande studier för att kunna dra en säkrare slutsats. 

I denna meta-analys ingick prospektiva studier, i sådana följer man personer över tid och målsättningen är att se vad som hänger ihop med vad. I detta fall hade man hypotesen att mindre sömn skulle öka risken för viktuppgång vid senare mättillfällen. Totalt ingick cirka 200 000 personer i analysen, och forskarnas hypotes stämde. Jämfört med personer som sov bra så löpte personer vars sömn var dålig större risk för att gå upp i vikt. 

Anledningen till att sömn ökar risken för övervikt, beror sannolikt på flera faktorer. Dels verkar det ändra utsöndringen av de signalämnen som är kopplade till ätbeteende. Nivåerna av hungerhormonet ghrelin ökar, medan nivåerna av mättnadshormonet leptin istället minskar (2). Tillsammans borde detta leda till att vi äter mer, vilket i sin tur borde resultera i snabbare viktuppgång. 

Forskare som undersökt sambandet mellan sömnbrist och fetma menar dock att förändringar i ätbeteende inte kan förklara hela kopplingen (3). Utan det verkar som att sömnbrist också skapar en inre miljö som är mer gynnsam för fettinlagring. 

Det är också möjligt att sömnbrist gör att den mat vi äter lättare lagras in som fett. Detta förklaras sannolikt till stor del av stresshormonet kortisol, vars nivåer ökar efter för lite sömn. Förhöjda kortisolnivåer verkar i sin tur öka risken för att vi snabbare ska lägga på oss vikt (4).  

Sammantaget tycker vi nu har ett starkt argument att ta hand om vår sömn. Dels finns det gott stöd för att för lite sömn idag ökar risken för fetma längre fram. Vi känner också till flera förändringar i kroppen som både verkar göra att vi äter mer och sämre mat, samtidigt som den mat vi äter riskerar att lättare lagras som fett. 

Slutligen är det dock viktigt att poängtera att sömnbrist i sig självt inte kan förklara viktuppgång. Vår kroppsvikt bestäms av en mängd olika faktorer, av dessa är kost och träning väldigt viktiga. Om vi sover dåligt men tränar och äter bra så är sannolikheten stor att vi trots lite sömn kommer kunna gå ned i vikt eller åtminstone undvika viktuppgång. 

Referenser
1. Wu Y, Zhai L, Zhang D (2014) Sleep duration and obesity among adults: a meta-analysis of prospective studies, Sleep Medicine

2. Taheri S., Lin L., Austin D., Young T., Mignot E (2004) Short sleep duration is associated with reduced leptin, elevated ghrelin, and increased body mass index, PLoS Med, 1, p. e62

3. Nishiura C., Noguchi J., Hashimoto H. Dietary patterns only partially explain the effect of short sleep duration on the incidence of obesity Sleep, 33 (2010), pp. 753-757

4. Hewagalamulage S, Lee T, Henry C (2016) Stress, cortisol, and obesity: a role for cortisol responsiveness in identifying individuals prone to obesity, 

Lämna omdöme
Alfred Skribent & PT