Hälsa

Stresshormonet kortisols betydelse för din vikt

Personer som upplever mycket stress löper större risk för viktuppgång. Stresshantering ger dig sannolikt bättre förutsättningar för att gå ned, eller stabilisera din vikt.

När du upplever något stressfullt skickas mer kortisol ut i din blodcirkulation, och du blir redo för handling. Blev du väldigt stressad av något kommer dina kortisolnivåer sannolikt skjuta i höjden och du kommer uppleva stark ångest. En lagom stor mängd kortisol kommer du däremot uppleva som stimulerande och engagerande. Därmed följer kortisol som mycket annat ett mönster där vi varken vill ha för mycket eller för lite för att må bra (1). 

Hög stress över tid, och därmed höga kortisol nivåer över tid ökar risken för viktuppgång. I flera studier har man sett att personer som är överviktiga också har högre kortisolnivåer (2 & 3). Detta samband är extra påtagligt hos personer med mycket fettinlagring kring buken (4 & 5). Utifrån detta är det dock svårt att säga något om sambandet, leder högre kortisolnivåer till viktuppgång, eller ökar kortisolnivåerna för att man väger mer? 

Det verkar som att mer stresskänsliga individer har lättare för att gå upp i vikt. Kvinnor vars midjeomfång var stor i förhållande till deras höftomfång reagerade starkare på ACTH, det hormon som säger åt kroppen att utsöndra kortisol. Det verkar också röra sig om en ond spiral, då mycket fettinlagring gör att kroppen blir sämre på att reglera kortisolnivåerna (6). Detta borde i sin tur leda till viktuppgång, förutsatt att kortisolet gör att vi lättare lagrar in maten vi äter som fett, äter mer eller rör oss mindre. 

Det finns en hel del djurförsök som tyder på att stress och kortisolutsöndring leder till övervikt. När forskare tog bort möss binjure, den körtel som utsöndrar kortisol i vårt blod, så gick de ned i vikt. Därefter tillförde forskare kortisol på konstgjord väg till samma möss, varpå de gick upp i vikt igen (7). Det finns också ett sjukdomstillstånd som heter cushingssyndrom som ger en ledtråd om relationen mellan kortisol och viktuppgång. Personer med cushingssyndrom har extremt hög kortisolutsöndring och nästan alltid väldigt mycket underhudsfett kring buken (8). 

Det verkar som att stress och höga kortisol nivåer ökar sannolikheten för viktuppgång för de flesta. I en studie såg man att universitetsstudenter med höga kortisolnivåer löpte större risk för att senare under terminen gå upp i vikt (9). 

Sammantaget tycker jag det finns gott stöd i forskningen för att det finns ett samband mellan kortisol och övervikt. Frågan är om det främst beror på att vi äter mer och/eller rör oss mindre när vi är stressade, eller om vår kropp vid stress prioriterar fettinlagring.  

I en studie utsattes kvinnor för stressfulla händelser i labbmiljö, detta ledda föga förvånande till att kortisolnivåerna ökade men också till att de åt mer (10). I en liknande studie såg man att kvinnor vid hög stress föredrog mat med många smakförhöjande tillsatser, det vi i dagligt tal kallar skräpmat (11). 

Att vi äter mer när vi blir stressade stödjs också av en del intressanta djurförsök. Det verkar dels som at råttor som utsätts för stress precis som vi föredrar sötare mat (12). Tar man däremot bort råttors binjure, organet som producerar kortisol, så försvinner deras förkärlek för söt energirik föda (13). 

Sammantaget tycker jag kortisol är ett väldigt intressant hormon då det kan säga mycket om vår hälsa. Utöver dess koppling till övervikt har det en roll att spela i de flesta kroniska sjukdomstillstånd, och har också stor inverkan på hur vi mår psykiskt. Jag tror att de flesta av oss idag lever liv som främjar kortisolutsöndring och därmed skulle de flesta av oss sannolikt må bra av insatser som motverkar stress, och därmed också kortisolutsöndring. Det jag tänker främst på som de flesta kan göra är att se över sin sömn, träning och meditation. Därefter tänker jag på vikten att ta hand om sina sociala relationer, då väldigt mycket psykologisk stress förmodligen kommer ifrån hur vår samvaro är med för oss viktiga personer. 


Referenser 
1. Sapolsky R (2015) Stress and the brain: individual variability and the inverted-U, Nature Neuroscience. 

2. R. Pasquali, S. Cantobelli, F. Casimirri, M. Capelli, L. Bortoluzzi, R. Flamia, A.M. Labate, L. Barbara The hypothalamic-pituitary-adrenal axis in obese women with different patterns of body fat distribution J Clin Endocrinol Metab, 77 (1993), pp. 341-346

3. A.C. Incollingo Rodriguez, E.S. Epel, M.L. White, E.C. Standen, J.R. Seckl, A.J. Tomiyama Hypothalamic-pituitary-adrenal axis dysregulation and cortisol activity in obesity: a systematic review Psychoneuroendocrinology, 62 (2015), pp. 301-318

4. R. Rosmond, M.F. Dallman, P. Bjorntorp Stress-related cortisol secretion in men: relationships with abdominal obesity and endocrine, metabolic and hemodynamic abnormalities J Clin Endocrinol Metab, 83 (1998), pp. 1853-1859

5. A.E. Moyer, J. Rodin, C.M. Grilo, N. Cummings, L.M. Larson, M. Rebuffe-Scrive
Stress-induced cortisol response and fat distribution in women Obes Res, 2 (1994), pp. 255-262

6. M. Duclos, B. Gatta, J.B. Corcuff, M. Rashedi, F. Pehourcq, P. Roger Fat distribution in obese women is associated with subtle alterations of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis activity and sensitivity to glucocorticoids Clin Endocrinol (Oxf), 55 (2001), pp. 447-454

7. Y. Shimomura, G.A. Bray, M. Lee Adrenalectomy and steroid treatment in obese (ob/ob) and diabetic (db/db) mice Horm Metab Res, 19 (1987), pp. 295-299

8. Hewagalamulage S ,Lee T ,Clarke H, Stress, cortisol, and obesity: a role for cortisol responsiveness in identifying individuals prone to obesity, Domestic Animal Endocrinology Volume 56, Supplement, July 2016, Pages S112-S120

9. C. Roberts, N. Troop, F. Connan, J. Treasure, I.C. Campbell The effects of stress on body weight: biological and psychological predictors of change in BMI Obesity (Silver Spring), 15 (2007), pp. 3045-3055

10. E. Epel, R. Lapidus, B. McEwen, K. Brownell Stress may add bite to appetite in women: a laboratory study of stress-induced cortisol and eating behavior Psychoneuroendocrinology, 26 (2001), pp. 37-49

11. N.E. Grunberg, R.O. Straub The role of gender and taste class in the effects of stress on eating Health Psychol, 11 (1992), pp. 97-100

12. N. Pecoraro, F. Reyes, F. Gomez, A. Bhargava, M.F. Dallman Chronic stress promotes palatable feeding, which reduces signs of stress: feedforward and feedback effects of chronic stress Endocrinology, 145 (2004), pp. 3754-3762

13. M.E. Bell, A. Bhargava, L. Soriano, K. Laugero, S.F. Akana, M.F. Dallman Sucrose intake and corticosterone interact with cold to modulate ingestive behaviour, energy balance, autonomic outflow and neuroendocrine responses during chronic stress
J Neuroendocrinol, 14 (2002), pp. 330-342

Lämna omdöme
Alfred Skribent & PT