Träning

Tre tips för högre motivation

Allt vi gör kräver ansträngningar, deras bränsle är motivation. En person kan ha alla förutsättningar i världen för något, men saknas motivationen kommer utvecklingen utebli. Idrottspsykologerna har genom åren hittat en mängd verktyg för att bygga och upprätthålla motivation.

Mata stoltheten inte skammen

Det är bättre att fokusera på att uppnå framgång, jämfört med at undvika motgång. Stolthet uppkommer när vi lyckas med något, medan skamkänslan är dess motsats. Fokuserar vi på stolthet ökar självförtroendet, och vi hamnar lätt i en positiv spiral. I början kan detta vara svårt, försök då att tänka i positiva banor, tankar och känslor är nära sammankopplade (2). Tankar som fokuserar på något man är stolt över, kommer snart följas av liknande känslor. Du kan göda känslan av stolthet genom att hitta saker du är bra på och sen utföra dessa (1). Detta kan du använda i din träning, genom att strukturera passen kring övningar du gillar. 

Du ansvarar för positiva förändringar!

Vad du bedömer att saker i dit liv beror på kommer spela stor roll för motivationen. Hade du möjlighet att utföra samtliga träningspass denna vecka på grund av det var ovanligt lite på jobbet, det var bra väder, du kände dig extra pigg av någon diffus anledning. Alla tre anledningar är dåliga då de ligger utanför den egna kontrollen. Det är bättre att fokusera på vad du själv gjorde för att uppnå resultatet. Du hann med alla pass, då du hade bestämt dig för det, du lagade fler matlådor än vanligt för att spara tid, eller tog du kanske en något kortare lunchrast. Givetvis påverkas vi alltid av faktorer utanför den egna kontrollen, däremot kan vi välja att lägga den mentala energin på det vi kan styra. 

Tävla mot dig själv

Det finns alltid möjlighet att jämföra sig med andra, och då även känna sig misslyckad. Detta blir nästan aldrig rättvist, dels har vi ingen kontroll över vad andra gör. Det vi är idag beror till stor del på våra gener, tiden i mammas mage, de första barndomsåren, och tonåren (3). Jämför du dig hela tiden med andra, kastas man ofta mellan olika känslor. Ibland råkar du ha kommit längre än de du jämför med, men ofta också kortare. Din motivation kommer bli stabilare om du exempelvis är nöjd över att du ätit bättre i höst, jämfört med i våras. Identifiera din personliga standard och jämförd dig mot denna. 

Skillnad mellan högpresterare och lågpresterare

 

Hög presterare

Låg presterare

Motivation

Vill uppnå framgång

Vill undvika motgång

Känslor

Villa känna stolthet

Vill undvika skamkänslor

Tillskriver framgång till

Den egna kontrollen

Saker utanför den egna kontrollen

Målsättningar

Fokuserar på uppgiften

Fokuserar på utfallet i förhållande till andra

Söker utmaningar

Som är medelsvåra

Som är extremt lätta eller omöjliga att uppnå

Översatt och omarbetat §<ur (1).


Referenser 

1. Weinberg R, Gould D (2015) Foundations of sport and exercise psychology, 6. ed. Champaign, Ill. : Human Kinetics


2. Seligman M (2007) Verklig Lycka: en grundbok i positiv psykologi, 


3. Sapolsky R (2018) Varför vi beter oss som vi gör: Biologin bakom våra sämsta och bästa sidor. 1. utg. Stockholm : Natur och Kultur, 2018.


Lämna omdöme
Alfred Skribent & PT