Podcast

Träning och det farliga fettet

I avsnittet pratar vi om kopplingen mellan kroppsvikt, kondition och hälsa. Vi går närmare in på olika typer av fett, och hur man gör för att bäst bekämpa det hälsofarliga fettet som är beläget kring de inre organen.

Skriv en artikeltext