Podcast

Sömn och psykisk hälsa

I avsnittet pratar vi om relationen mellan sömn och psykisk hälsa. Vi utgår ifrån en nypublicerad meta-analys som visar att isatser som förbättrar sömnen också förbättrar den psykiska hälsan.

Skriv en artikeltext