Podcast

Sömn och ensamhet

I detta avsnitt pratar vi om kopplingen mellan sömn och ensamhet. Samtalet utgår ifrån en studie som visar att dålig sömn ökar ensamheten. Sedan tidigare visste man att ensamhet ledde till sämre sömnkvalité, men sambandet verkar gå åt båda hållen.