Podcast

Hur ångest påverkas av träning

I detta avsnitt pratar vi om hur träning påverkar ångest. Psykisk ohälsa är idag ett stort problem och de vanliga behandlingsmetoderna är ofta otillgängliga, ger låg effekt eller många bieffekter. Forskare har därför börjat intressera sig för träningens ångestdämpande effekter.