Kost

Påminnelser om mat ökar risken för viktuppgång

Suget efter mat beror delvis på exponering för ledtrådar som påminner oss om att godsaker finns nära till hands. Tillhör man den grupp vars hunger påverkas kraftigt av dessa mat-ledtrådar så ökar risken för viktuppgång.

Vi går upp i vikt när vi får i oss mer energi från kosten än vad vår kropp förbrukar. Vanligast sker det när vi äter för mycket, vilket inte är speciellt svårt i en värld med billig mat med mycket smaktillsatser. 

De finns de som menar att viktuppgång drivs på av att vi ständigt exponeras för bilder och lukter som påminner oss om mat. Förespråkarna menar att de som löper störst risk för övervikt och fetma är de som reagerar starkast på dessa mat-ledtrådar (1). 

Forskare ville se om detta stämmer genom att utföra en meta-analys (2), i en sådan analyserar man resultatet ifrån flera liknande studier för att kunna dra en säkrare slutsats. Det visade sig att risken för att äta mer och gå upp i vikt ökar om man reagerar starkt på matledtrådar. 

Närvaron av mat och bilder på mat ökade sannolikheten mer för att personer senare skulle äta, än exempelvis doft av mat. Sambandet fanns både när personer studerades i ett labb och när de studerades i sin vardagsmiljö. 

Effekten var medelstor och det verkar som att skillnaden mellan hur lätt två personer har att gå upp i vikt med cirka 10 % förklaras av skillnader i hur starkt de reagerar på mat-ledtrådar. Kanske låter detta lite, men vi får komma ihåg att viktuppgång beror på så väldigt många faktorer både inom personen, och i dennes miljö. 

Sammanfattningsvis visar studien att vår vikt påverkas av hur starkt vår sug efter mat blir när vi påminns om mat. Om du vet att du lätt blir sugen på mat när du exempelvis ser mat kan du försöka styra detta genom att exponera dig mindre för dessa ledtrådar. Kanske kan du välja en annan väg hem ifrån jobbet för att undvika en mataffärs annonser. Var kreativ och undersök hur du kan göra för att få lite mindre påminnelser om allt som går att äta. 

Referenser
1. Jansen A. A learning model of binge eating: cue reactivity and cue exposure. Behav Res Ther 1998; 36: 257–272.

2. Boswell R, Kober H (2016) Food cue reactivity and craving predict eating and weight gain: a meta-analytic review, Obesity reviews
 en artikeltext
Lämna omdöme
Alfred Skribent & PT