Sjukskrivningskalkulator

Antal anställda
Sjukfrånvaroprocent

(5,9% är snitt i sverige för arbetare)

Snittlön på företaget

(32000 sek är medellön/mån i sverige)


Totalkostnad per år

0 kr

40% av sjukfrånvaron kan förebyggas genom en kost- och aktivitetsplan

Ni skulle spara

0 kr

Så här har vi räknat

En sjukskriven anställd beräknas kosta 10% av sin månadslön per dag. I genomsnitt ligger antalet sjukdagar/anställd på ca 7 dagar / år