Friskvård för Företag

Friska medarbetare är grunden för en stark och produktiv organisation. Åtgärder som kan höja de anställdas prestation samt göra de mindre sjuka kan i det långa loppet skapa stora vinster.

Det finns flera undersökningar där man sett att träning leder till mindre sjukfrånvaro.

Träning gör oss mer koncentrerade och kreativare
Träning gör oss mindre sjuka genom att den minskar vår stress och ångest
Träning motverkar övervikt och en stillasittande livsstil vilket leder till mindre sjukfrånvaro och högre effektivitet i arbetet.

Stress över lång tid har en mängd negativa effekter på vår kropp som kan leda till fler sjukdagar. Därför bör individer och arbetsgivare tjäna på insatser som kan sänka stressen. Träning gör att mindre kortisol släpps ut i samband med stress, vilket är positivt då höga nivåer kortisol över längre tid bland annat skadar vårt immunsystem. Träning gör att den del av hjärnan som möjliggör stress lugnar ned sig vilket leder till att situationer vi upplever som stressande berör oss mindre.

En aktiv livsstil förbättrar prestationen, exempelvis är personer som tränar regelbundet gladare och mindre stressade. En glad person kommer i regel vara effektivare då positiva känslor hör ihop med kreativitet och koncentration.

reFitness Friskvård Bas Standard Premium
Avdragsgillt från Skatteverket
Anställda får egen inloggning
Personlig tränare och kostrådgivare
Skräddarsytt kostschema
Skräddarsytt träningsprogram
Chatmeddelande
SMART receptsamling
Digital träningsdagbok
Livsmedelssökning
Löpande korrigeringar
Snabbare svarstid
Feedback var 8:de vecka
Feedback var 4:de vecka
Feedback varje vecka
*för varje anställd 199 kr / mån* 375 kr / mån*
Kontakta oss
reFitness AB
Drottninggatan 13
702 10 Örebro
info@refitness.se